Menu

Karakteristike Proizvoda: Zavarene Armaturne mreže - R-mreže - Q-mreže - R-x I Q-x mreže

Zavarene armaturne mreže izrađuju se od hladno vučene žice (glatke ili orebrene) sa propisnim mehaničkim karakteris-tikama, prečnika od 4 do 10 mm. Sastoje se od čeličnih šipki postavljenih u dvije paralelne i uspravne ravni međusobno spojene elektro otpornim zavarivanjem (podužne i poprečne šipke) na razmaku koji je definisan sledećim uslovima:

t<=3* a i (a+t)<=40
gdje je a - osno rastojanje podužnih šipki, a t - osno rastojanje poprečnih šipki, odnosno:
a=100+n*25, n=0,1... do 8, a
t=50+n*25, n=0,1... do 14 izraženo u mm

OSTALE KARAKTERISTIKE

    - širina mreže (B) B =2,15 m                  - dužina mreže (L) 2,5 <=L <=8,0 m
    - prepust poprečnih šipki Y1 = Y2>= 25mm         - prepust podužnih šipki X1 = X2=t/2>=50mm
                                                                      1,5 >=d/D >=0,51

Stvarna težina armaturnih mreža od +- 4% u odnosu na tabelarni prikaz.

     PODUŽNO NOSIVE MREŽE   R-mreže

Oznaka

mreže

Prečnik žice

mm

Rastojanje žice

mm

Površina presjeka žice

cm2/m1

Dužina mreže

mm

Masa

kg/m2

Masa

kg/kom

 

uzdužne

D

poprečne

d

uzdužne

a

poprečno

t

uzdužnih poprečnih      
R-131 5,0 4,2 150 250 1,31 0,50 6000 1,047 19,679
R-188 6,0 4,2 150 250 1,88 0,55 6000 1,98 25,860
R-196 5,0 4,2 100 250 1,96 0,55 6000 2,01 26,212
R-221 6,5 4,6 150 250 2,21 0,66 6000 2,33 30,409
R-257 7,0 5,0 150 250 2,57 0,79 6000 2,72 35,477
R-283 6,0 4,2 100 250 2,83 0,55 6000 2,71 35,277
R-295 7,5 5,0 150 250 2,95 0,79 6000 3,20 41,340
R-335 8,0 5,0 150 250 3,35 0,79 6000 3,37 43,931
R-385 7,0 5,0 100 250 3,85 0,79 6000 3,71 48,288
R-424 9,0 6,0 150 250 4,24 1,13 6000 4,37 56,929
R-503 8,0 6,0 100 250 5,03 1,13 6000 4,93 64,231
R-525 10,0 7,0 150 250 5,23 1,54 6000 5,51 71,824
R-636 9,0 6,0 100 250 6,36 1,13 6000 6,00 77,323
R-785 10,0 7,0 100 250 7,85 1,54 6000 7,52 97,997
proizvodi_R_mreze
   OBOSTRANO NOSIVE MREŽE   Q-mreže

Oznaka

mreže

Prečnik žice

mm

Rastojanje žice

mm

Površina presjeka žice

cm2/m1

Dužina mreže

mm

Masa

kg/m2

Masa

kg/kom

 

uzdužne

D

poprečne

d

uzdužne

a

poprečno

t

uzdužnih poprečnih      
Q-84 4,0 4,0 150 150 0,84 0,84 6000 1,36 17,600
Q-131 5,0 5,2 150 150 1,31 1,31 6000 2,10 27,375
Q-188 6,0 6,0 150 150 1,88 1,88 6000 3,03 39,463
Q-196 5,0 5,0 100 100 1,96 1,96 6000 3,12 40,596
Q-221 6,5 6,5 150 150 2,21 2,21 6000 3,55 46,218
Q-257 7,0 7,0 150 150 2,57 2,57 6000 4,12 53,684
Q-283 6,0 6,0 100 100 2,83 2,83 6000 4,49 58,521
Q-295 7,5 7,5 150 150 2,95 2,95 6000 4,70 60,600
Q-335 8,0 8,0 150 150 3,35 3,35 6000 5,39 70,215
Q-385 7,0 7,0 100 100 3,85 3,85 6000 6,11 79,610
Q-424 9,0 9,0 150 150 4,24 4,24 6000 6,81 88,702
Q-503 8,0 8,0 100 100 5,03 5,03 6000 7,99 104,126
Q-525 10,0 10,0 150 150 5,23 5,23 6000 8,42 109,678
Q-636 9,0 9,0 100 100 6,36 6,36 6000 10,12 130,500
Q-785 10,0 10,0 100 100 7,85 7,85 6000 12,48 162,647
proizvodi_Q_mreze
     MREŽE ZA ZIDOVE   R-x I Q-x mreže

 

       Mreže za zidove (R - x i Q - x mreže) su identične mrežama R i Q, a prepusti šipki u podužnom pravcu na jednoj
       strani znatno su duži od prepusta na drugoj strani.

proizvodi_R-x_-Q-x_mreze

Read more...
Subscribe to this RSS feed