Menu

Armaturne mreže - Kontrola

Armaturne mreže - Kontrola

Koristeći raspoložive resurse i dosadašnja iskustva preduzeća Komerc-mali d.o.o. permanentno poboljšava svoje proizvode i usluge, uvođenjem u proces laboratorijske opreme za kontrolu proizvoda.

Nezamislivi su novi savremeni proizvodni kapaciteti bez kontrole kvaliteta proizvoda. Kontrola se vrši na uređaju za kontrolu firme WALTER BAI, i na njemu se ispituju mehaničke karakteristike toplo valjane žice, orebrene žice i mreže kao finalnog proizvoda.

Dijametri žica koji se mogu kontrolisati na ovom uređaju su od 4 - 18 mm, a kontrola se vrši za svaku seriju proizvodnje.