Menu

Dobro došli u Komerc-mali

Dobro došli u Komerc-mali

Preduzeće Komerc-mali osnovano je 1993. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa sjedištem u Prnjavoru. Djelatnost preduzeća je bila trgovina na veliko i trgovina na malo građevinskim materijalima. Od 1999. godine osnovna djelatnost preduzeća Komerc-mali d.o.o. je trgovina na veliko građevinskim materijalom sa najvećim učešćem proizvoda crne metalurgije u građevinarstvu.

Lokacija preduzeća je u Prnjavoru ul. Magistralni put bb, gdje se nalazi poslovni objekti i skladišni prostori, ukupne korisne površine oko 10.000m2, a proizvodnja armaturnih mreža je u Banja Luci, ul. Dunavska 23a. U proizvodnoj hali instalirane su tehnološke linije za proizvodnju armaturne mreže maksimalnog kapaciteta 55.000 tona godišnje.

Danas preduzeće Komerc-mali prodaje na tržištu BiH i izvozi na tržište Hrvatske i Srbije te ima razvijeno i obezbjeđeno tržište za plasman i nabavku robe i repromaterijala za proizvodnju.