Menu

Godišnji izvještaj

Godišnji izvještaj

U toku svog poslovanja preduzeće KOMERC-MALI d.o.o. bilježi stopu pozitivnog poslovanja kako ove, tako i predhodnih godina.